Kẹp xà gồ KH/ Kẹp xà gồ hộp

Kẹp xà gồ KH/ Kẹp xà gồ hộp, kẹp xà gồ treo ty (kẹp xà gồ hộp vuông có hoa khế và kẹp xà gồ hộp vuông không có hoa khế) là vật tư kết hợp với ty ren để treo ống, thang, máng cáp hay thiết bị khác… Ứng dụng cho các hệ thống điện, cấp thoát nước chữa cháy, khu chế xuất, nhà kết cấu thé.

Vật liệu Thép
Đặc tính Mạ điện, mạ kẽm nhúng nóng
Mã: KXG-TDC06

Mô tả sản phẩm

No Model Fixation
thickness
6066813 KH30A Upper
6066815 KHB Lower
6066817 KH Full