Ống đàn hồi – Loại Tự Chống Cháy

Ống luồn đàn hồi loại tự chống cháy cung cấp các loại ống luồn dây điện, ống luồn cứng, ống luồn đàn hồi loại tự chống cháy, ống thoát nước, điều hòa và tưới tiêu nước, và các phụ kiện kèm theo: khớp nối ren, khớp nối trơn, hộp chia ngã …
Danh mục:  
Mã: ODH-TDC02

Mô tả sản phẩm